Pennut

Pennut luovutetaan eläinlääkärin tarkastamina, madotettuina suositusten mukaisesti, sekä sirutettuina. Pennut rekisteröidään myös Suomen Kennelliittoon.  

Pennut saavat mukaansa kirjalliset pentuohjeet, pentupaketin sekä tietysti koiran elinikäisen kasvattajan tuen. Pentujen myynnissä sovelletaan Suomen Lakia irtaimen tavaran kaupasta. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välillisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 

Ennen asian viemistä kuluttajalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).